Η ιστοσελίδα ανανεώνεται. Σύντομα θα είμαστε κοντά σας με τη πλήρη γκάμα των προϊόντων μας.

.

.

ΚΑΤΕΕ SUCCESS STORY: Εταιρείες Διαμάντια στη Βόρεια Ελλάδα

ημερομηνια

Ευχαριστούμε την εφημερίδα Μακεδονία για την συμπερίληψη της ΚΑΤΕΕ στο editorial της SUCCESS STORY: Εταιρείες Διαμάντια στη Βόρεια Ελλάδα και για τη συνέντευξη του κ. Δημήτρη Παντελάκη, Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΑΤΕΕ. Μπορείτε να διαβάσετε ολοκληρωμένο το άρθρο εδώ

και να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη του κυρίου Παντελάκη στο Youtube.