Η ιστοσελίδα ανανεώνεται. Σύντομα θα είμαστε κοντά σας με τη πλήρη γκάμα των προϊόντων μας.

.

.

Πιστοποίηση Ποιότητας

Η εταιρία ΚΑΤΕΕ – ΑΦΟΙ Παντελάκη – Ι. Φωτιάδης Ο.Ε. είναι πιστοποημένη κατά ISO 9001 από το 2006 από τον οργανισμό ACM UKAS QUALITY MANAGEMENT. Το πιστοποιητικό αφορά όλες τις διαδικασίες του σχεδιασμού, της κατασκευής, της εμπορίας και της εγκατάστασης και service αυτόματων θυρών ασφαλείας, καθώς επίσης και της εμπορίας και εγκατάστασης και service θυρών πυρασφαλείας.

Όλα τα προϊόντα της εταιρείας φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE σύμφωνα με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα.